Nauka śpiewu

Zajęcia grupowe

Każdy wokalista, który podejmuje naukę emisji głosu, musi zdawać sobie sprawę z tego, że same umiejętności wokalne to nie wszystko. Równolegle kształcone zdolności emisyjne wraz z elementarną wiedzą o muzyce, m.in. teorii muzyki, interwałach, notacji muzycznej, historii muzyki – dają najlepsze rezultaty i tworzą fundament niezbędnej wiedzy. Zachęcamy adeptów sztuki wokalnej do uczestniczenia w formach zajęć grupowych. Pojedyncze zajęcia grupowe trwają 50 minut.

Zespoły kameralne

Małe zespoły wokalne składające się z trzech lub czterech wokalistów. Na zespołach uczymy się pracy z nutami, śpiewania na głosy, rozwijamy słuch harmoniczny. Pod koniec roku szkolnego istnieje możliwość zarejestrowania wykonywanych na zajęciach utworów w studio nagraniowym.

UWAGA!

 • Cena jednej lekcji grupowej – 28zł
 • Opłata za cztery zajęcia grupowe – 100zł
 • Opłata 50zł na tydzień daje możliwość uczestnictwa we wszystkich wymienionych formach zajęć grupowych w danym tygodniu.
null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania

Zasady muzyki

Nauka elementarnych zasad muzyki, notacji muzycznej, elementów terminologii muzycznej, harmonii muzycznej.

UWAGA!

 • Cena jednej lekcji grupowej – 28zł
 • Opłata za cztery zajęcia grupowe – 100zł
 • Opłata 50zł na tydzień daje możliwość uczestnictwa we wszystkich wymienionych formach zajęć grupowych w danym tygodniu.
null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania

Kształcenie słuchu

Rozwijanie słuchu muzycznego i muzycznej wyobraźni poprzez m.in. pracę z solfeżem muzycznym. Nauka notacji muzycznej, interwałów muzycznych, dyktanda melodyczne.

UWAGA!

 • Cena jednej lekcji grupowej – 28zł
 • Opłata za cztery zajęcia grupowe – 100zł
 • Opłata 50zł na tydzień daje możliwość uczestnictwa we wszystkich wymienionych formach zajęć grupowych w danym tygodniu.
null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania

Historia muzyki

Omawianie wybranych zagadnień z historii muzyki, m.in. życia kompozytorów, wybitnych śpiewaków, stylów muzyki i praktyki wykonawczej.

UWAGA!

 • Cena jednej lekcji grupowej – 28zł
 • Opłata za cztery zajęcia grupowe – 100zł
 • Opłata 50zł na tydzień daje możliwość uczestnictwa we wszystkich wymienionych formach zajęć grupowych w danym tygodniu.
null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania