Nauka śpiewu

Zajęcia grupowe

Każdy wokalista, który podejmuje naukę emisji głosu, musi zdawać sobie sprawę z tego, że same umiejętności wokalne to nie wszystko. Równolegle kształcone zdolności emisyjne wraz z elementarną wiedzą o muzyce, m.in. teorii muzyki, interwałach, notacji muzycznej, historii muzyki – dają najlepsze rezultaty i tworzą fundament niezbędnej wiedzy. Zachęcamy adeptów sztuki wokalnej do uczestniczenia w formach zajęć grupowych. Pojedyncze zajęcia grupowe trwają 50 minut.

 

Rodzaj zajęć

Cena

Czas trwania

Zespoły kameralne

28,00 zł

50minut

Zasady muzyki

28,00 zł

50minut

Kształcenie słuchu

28,00 zł

50minut

Historia muzyki

28,00 zł

50minut

UWAGA!

Cena jednej lekcji grupowej – 28zł

Opłata za cztery zajęcia grupowe – 100zł

Opłata 50zł na tydzień daje możliwość uczestnictwa we wszystkich wymienionych formach zajęć grupowych w danym tygodniu.

Zespoły kameralne

Mamy w ofercie dwa rodzaje zespołów:

1. Małe zespoły wokalne składające się z trzech lub czterech wokalistów. W zespołach uczymy się pracy z nutami, śpiewania na głosy, rozwijamy słuch harmoniczny. Pod koniec roku szkolnego istnieje możliwość zarejestrowania wykonywanych na zajęciach utworów w studio nagraniowym.

2. Dla dzieci (5 i 6 latków) proponujemy również zajęcia grupowe umuzykalniające przygotowujące do egzaminów do Szkoły Muzycznej w formie jednej godziny zajęć w tygodniu.

null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania

Zasady muzyki

Nauka elementarnych zasad muzyki, notacji muzycznej, elementów terminologii muzycznej, harmonii muzycznej.

null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania

Kształcenie słuchu

Rozwijanie słuchu muzycznego i muzycznej wyobraźni poprzez m.in. pracę z solfeżem muzycznym. Nauka notacji muzycznej, interwałów muzycznych, dyktanda melodyczne.

null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania

Historia muzyki

Omawianie wybranych zagadnień z historii muzyki, m.in. życia kompozytorów, wybitnych śpiewaków, stylów muzyki i praktyki wykonawczej.

null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania