Nauka śpiewu

Oferta zajęć wokalnych kierowana jest dla wszystkich osób, które chcą i lubią śpiewać, chcą się rozwijać, niezależnie od aktualnych możliwości głosowych i wokalnego doświadczenia. Zajęcia prowadzone są rzetelnie, opierając się na odpowiednich ćwiczeniach emisyjnych dostosowanych do umiejętności i aktualnych potrzeb rozwojowych adepta sztuki wokalnej.

Umiejętne operowanie głosem to nauka techniki. W sposób prosty i logiczny prowadzimy zajęcia, starając się odizolować odczucia fizyczne od strefy neurologicznej, tj. od emocji, by podejmowane działania były możliwe do opanowania, powtarzania, wejścia w nawyk.

Wykonywane cele i zadania:

 • nauka kontroli aparatu wykonawczego poprzez naukę emisji głosu – ćwiczenia emisyjne, mięśniowe, artykulacyjne, rezonacyjne, dykcyjne, oddechowe

 • wprowadzanie elementów terminologii muzycznej i wokalnej, metodologii śpiewu – m.in. budowy aparatu emisyjnego

 • kształcenie dykcji – praca z tekstami mówionymi, ćwiczenia usprawniające pracę aparatu wokalnego, artykulacyjnego

 • dbanie o higienę aparatu emisyjnego

 • naukę elementów zasad muzyki, m.in. dynamiki i artykulacji

 • kształcenie słuchu muzycznego

 • wybór i nauka utworów wokalnych

 • interpretacja tekstów śpiewanych

 • praca z mikrofonem

 • przygotowanie do występów, koncertów, konkursów, itp

 • kształtowanie kultury muzycznej i przeżyć estetycznych, rozwijanie ekspresji muzycznej

 • ciekawy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu

Zapewniamy kompleksową edukację wokalną dla wszystkich grup wiekowych.

Zajęcia indywidualne

Dzieci

Muzyka bardzo silnie oddziałuje na człowieka, dlatego rozpoczęcie edukacji muzycznej w jak najszybszym okresie życia jest bardzo korzystne. Warto dostarczać dzieciom jak najwięcej bodźców muzycznych. Muzyka bardzo rozwija, pobudza wyobraźnię i wrażliwość, pozwala się wyrazić, wpływa pozytywnie na sferę emocjonalną i całą osobowość dziecka.

Proponujemy dzieciom już od 6 roku życia zajęcia indywidualne w formie jednej godziny zajęć w tygodniu (45 minut).

Dla dzieci (5- i 6-latków) proponujemy również zajęcia grupowe umuzykalniające przygotowujące do egzaminów do Szkoły Muzycznej w formie jednej godziny zajęć w tygodniu (45 minut).

null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania

Młodzież

Najlepszym sposobem by wyrazić emocje jest śpiew. Dlatego zachęcamy wszystkich do nauki emisji głosu. Muzyka pobudza wszystkie obszary rozwoju człowieka, wprowadza spokój i równowagę, uczy koncentracji i systematyczności, ułatwia przyswajanie nowej wiedzy, a także zwiększa poczucie własnej wartości, kształtuje pamięć i zaspokaja potrzebę ekspresji.

Wiemy, że praca nad polepszeniem emisji głosu to również praca z elementami psychologii. Trzeba wykazywać się dozą empatii i delikatności, by z wyczuciem dobrać ćwiczenia i wprowadzić optymalny proces kształcenia muzycznych umiejętności młodych osób.

null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania

Dorośli

Nie istnieje granica wiekowa nauki śpiewu!!!

Dorośli są wspaniałymi uczniami. Szybko pojawiają się u nich postępy wokalne. Często podejmują się nauki emisji głosu mając konkretne wymagania i wyobrażenia. Przy aktywności zawodowej i często dosyć intensywnym życiu rodzinnym, pojawienie się w codzienności pasji i systematyczna praca nad jej kształtowaniem przynosi pozytywny balans i odskocznię. A efekty pracy przejawiają się w wielu sferach, ponieważ wzmacniają jakość głosu, ogólnej prezencji oraz wpływają pozytywnie na poczucie własnej wartości.

null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania

Seniorzy

Z przyjemnością obserwujemy coraz większe zainteresowanie zajęciami muzycznymi w grupie seniorów. Niektórzy zapisują się na zajęcia by poprawić technikę oddechu, niektórzy walczą za pomocą śpiewu z depresją, jeszcze inni w końcu znajdują czas na rozwijanie swoich skrywanych latami pasji… Każdy głos ma swój czas. Nie ma limitu wieku.

null

Czas trwania

null

Cena

null

Możliwość nagrania