Zajęcia umuzykalniające
dla niemowląt i dzieci

Zajęcia umuzykalniające
dla niemowląt i małych dzieci

Muzyka otacza nas od najwcześniejszych chwil życia. Już w czwartym tygodniu po zapłodnienia u płodu kształtują się pęcherzyki słuchowe, a w drugim trymestrze ciąży aparat słuchowy maleństwa zaczyna odbierać dźwięki – zarówno te wydobywające się z ciała mamy (m.in. bicie serca, szum płynącej w żyłach krwi), jak i te pochodzące ze świata zewnętrznego.

Rodzimy się z niewątpliwym muzycznym potencjałem, pewną muzykalnością, poczuciem rytmu. U małych dzieci można od samego początku zaobserwować reakcje na muzykę. Dzieci się ożywiają, śmieją, zaczynają klaskać, wykonywać rytmiczne ruchy, zaczynają kołysać się czy nawet tańczyć. Ważne jest by dziecko wkraczało w świat muzyki od jak najwcześniejszego okresu życia, najlepiej już w wieku niemowlęcym. Im wcześniej dziecko nawiąże kontakt z muzyką, tym będzie się lepiej i szybciej rozwijać.

Muzyka ma ogromną moc. Towarzyszy nam w zabawie, pracy, odpoczynku, w codziennych czynnościach. Pozytywny wpływ muzyki i jej ważna rola dla każdego człowieka to fakty niepodważalne i oczywiste. Ma wpływ na każdą ze sfer życia i rozwoju. Dobrze dobrana i przekazana wpływa na rozwój emocjonalny, psychiczny, społeczny, kształtuje wyobraźnię i fantazję, relaksuje, ma właściwości terapeutyczne, wzbogaca osobowość i głęboko uwrażliwia.

Proponujemy Państwu zajęcia muzyczne dla dzieci i rodziców. Spotkania opierają się przede wszystkim na słuchaniu muzyki, śpiewaniu, grze na instrumentach, a także łączeniu elementów rytmicznych z ruchem i świetną zabawą. Na naszych zajęciach wykorzystujemy także rolę muzyki klasycznej (tzw. efekt Mozarta), która ma niebagatelny wpływ na rozwój dziecięcej inteligencji i koncentracji, sprzyja zapamiętywaniu i wspiera rozwój emocjonalny najmłodszych. Naszym celem jest nie tylko uwrażliwienie dzieci na muzykę, ale również wspieranie ich wszechstronnego rozwoju, poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości. Dzięki zajęciom muzycznym dzieci się szybciej rozwijają, kształtują świadomość muzyczną, rozbudzają i rozwijają ekspresję artystyczną oraz ruchową, uczą się wyrażania emocji, słuchać siebie i innych, a przede wszystkim dobrze się bawią.

Zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci prowadzone są z dziećmi i ich rodzicami w trzech grupach wiekowych:

a) niemowlęta i dzieci „nie chodzące” (od 3 do około 13 miesiąca życia)

b) małe dzieci 1-2,5 lata

c) dzieci 3-4 lat

null

Czas trwania

null

Cena